Biografier

Mikal Andreassen Stenberg


Født: 08.08.1849
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 2. suppleant Stavanger og Haugesund Skomagermester Manglende parti
1904-06 1. suppleant Stavanger Skomagermester Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte sammen med Thaulow inn for Berg og Hiorth i 1906.

Personalia:

Født 08.08.1849, Stenberg i Lund, Dalene.
Sønn av gaardbruker Andreas Ommundsen Stenberg og Marthe Tønnesdatter.

Utdanning og yrke:

Handelsborger (fra 1895)

Skrædder (fra 1864)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Stavanger bystyre
1903- medlem Stavanger bystyre
1901-1903 varaordfører Stavanger bystyre
1904-1906 medlem Stavanger bystyre
1885-1898 medlem Stavanger bystyre
Fra 1893 medlem Stavanger formannskap

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Stavanger sparekasse (fra 1896)