Biografier

Jens Jørgen Jensen Steiro


Født: 26.02.1874
Død: 13.10.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 7. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen

Personalia:

Født 26.02.1874, Steiro i Alstahaug.
Sønn av gårdbruker Jens Tanke Steiro (1844-1910) og Louise Antonetta Hartvigsdatter (1847-1877).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - To kurser på Helgelands amtsskole (1890-1891)

Arbeidet - Steiro i Alstahaug (Fg)
Drev - Lofotfiske (i 9 vintrer)
Fiskeoppkjøper - Lofoten (i 4 vintrer)
Fiskeoppsynsbetjent - Lofotfiske (1900-1903) (i 3 vintrer)
Lensmannsbetjent - Vågan (1904-1906)
Gårdbruker - Steiro i Alstahaug (fra 1905) (overtok farsgården)
Herredskasserer - Alstahaug (1905-1910)
Kasserer - Alstahaugs sparebank (1911-1924)
Fylkesrevisor (1916-1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1904 medlem Alstahaug herredsstyre (unntatt 2 perioder)
1910-1912 varaordfører Alstahaug herredsstyre
1918- ordfører Alstahaug herredsstyre
Fra 1925 ordfører Alstahaug herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Alstahaug
M. fl. - Kommunale verv
Takstmann - Hypotekbanken
Formann - Nordlands landbruksskoles styre (fra 1935)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Kjøtt- og Fleskesentral (fra 1935)