Biografier

Alf Staver


Født: 20.03.1874
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 7. representant Akershus fylke Lærer Høyre
1934-36 1. suppleant Akershus fylke Lærer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1934-36 Varamedlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Møtte for Bærøe 28.04.-29.04 og 12.05.-20.05.1936.

Personalia:

Født 20.03.1874, Staver i Vestre Bærum.
Sønn av gårdbruker Christoffer Staver (1843-1929) og Maren Sørine Tanum (1848-1929).

Utdanning og yrke:

Student - Gundersen (1894)
Lærerskoleeksamen (1896)
Eksamen - Den gymnastiske centralskole (1899)

Vpl. offiser (1895)
Lærer - Kristiania borger- og realskole (1898-1915)
Premierløytnant (1902)
Kaptein (fra 1911) (fra 1. jan. 1911)
Lærer - Fagerborg skole (1915-1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Bærum herredsstyre
1916-19 medlem Bærum herredsstyre
1919-22 medlem Bærum formannskap
1922-25 varaordfører Bærum herredsstyre
1925-28 ordfører Bærum herredsstyre
1934-37 medlem Bærum formannskap
1937-1940 medlem Bærum formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Bærum skolestyre
Medlem - Bærum helseråd
Medlem - Bærum reguleringskommisjon
M. fl. - Kommunale verv, Bærum
Medlem - Tilsynskommisjonen Drammensbanen (1929-1932)
Medlem - Bærum bygningsråd (1935-1940)
Formann - Bærum forliksråd (1935-1941)
Formann - Bærum forliksråd (fra 1946)

Verv i partier:

Formann - Vestre Bærum liberale forening

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Bærums Sogneselskap
Formann - Bærums skiklubb (i ca. 10 år)
Medlem - Skiforbundets styre
Formann - Bærums Sogneselskap (1930-1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Asker og Bærums Budstikke (fra 1913)
Medlem - Forstanderskapet Bærums Sparebank (1926-1944)
Formann - Forstanderskapet Bærums Sparebank (1940-1944)

Diverse:

Slektskap: Svoger og fetter av ovennevnte O. Bryn.