Biografier

Ole Hannibal Sommerfeldt


Født: 1753
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Christians Amt Amtmand