Biografier

Ole Walaas Selvaag


Født: 01.02.1870
Død: 24.06.1930
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 4. Lister Distriktslæge Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Sekretær i Næringskomite nr.2
Sekretær i 1917-1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Ugland i vårsesjonen i 1917.

Personalia:

Født 01.02.1870, Hjelmeland.
Sønn av skipsfører Fredrik Otto Edvard Andreassen Walaas (1836-1871) og Torborg Olene Selvaag (1849-1931).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1888)
Cand. med. (1895)

Læge - Vanse (Lista) (1896-1930) (fra jan. 1896. Hvor han siden praktiserte til sin død)
Distriktslæge - Vanse (fra 1915) (18. sept. 1915)
Fylkeslæge - Vest-Agder (fra 1928) (4. mai 1928)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 varaordfører Vanse herredsstyre
1904-07 ordfører Vanse herredsstyre
1907-10 ordfører Vanse herredsstyre
1910-13 ordfører Vanse/Lista herredsstyre
1913-16 ordfører Vanse herredsstyre
1916-19 ordfører Vanse herredsstyre
1919-22 medlem Lista herredsstyre
1922-25 ordfører Lista herredsstyre
1925-28 medlem Lista herredsstyre
1928-1930 medlem Lista herredsstyre (Tsd.)

Fylkespolitisk aktivitet:

1913-1915: oppmann amtstinget, Lister og Mandal.

Offentlige verv:

Formann - Verjerådet, Vanse
Medlem - Kommunikasjonskomiteen Egersund-Kristiansand
Formann - Fylkets tuberkulosekomite
Medlem - Elektrisitetsverkets styre
Nestformann - Elektrisitetsverkets styre
Medlem - Komiteen om jordmorundervisningen av 1918
Medlem - Verjerådet, Vanse (fra 1898)
Forlikskommissær - Vanse (1906-1908)
Formann - Fabrikktilsynet, Vanse (fra 1909)
Ordfører - Helserådet, Vanse (fra 1911)
Medlem - Vest-Agder fylkes elektrisitetskomite (fra 1918)
Formann - Elektrisitetsverkets styre (1922-1926)

Verv i partier:

Formann - Lister kretsvenstrelag
Formann - Vest-Agder venstrelag
Formann - Vanse venstreforening (senere Lista venstrelag) (fra 1903) (1903--1)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Vanse Skogselskap
Medlem - Styret fylkets lægeforening (1916-1922)
Medlem - Styret Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen (fra 1918)

Andre administrative verv:

Formann - Styret A.s Lister Skoganlegg
Medlem - Forstanderskapet Østlandske Fiskeriselskap
Medlem - Forstanderskapet Vanse Sogns Sparebank (fra 1902)
Ordfører - Forstanderskapet Vanse Sogns Sparebank (1911-1918)
Ordfører - Forstanderskapet Vanse Sogns Sparebank (1920-1930)