Biografier

Hans Kristian Seip


Født: 06.11.1881
Død: 25.03.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Bergen Veichef Venstre
1928-30 2. suppleant Bergen Veichef Venstre
1934-36 4. representant Sogn og Fjordane fylke Fylkesmann Venstre
1937-45 4. representant Sogn og Fjordane fylke Fylkesmann Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Gikk ut for Mjelde 05.03.1926.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for J. L. Mowinckel 21.06.-28.06.1926.

Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av lov om motorvogner.

1928-30 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for Fasmer 15.02.-29.02., og 07.05.-28.05.1928.

Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Fasmer deler av perioden.

1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Erstattet av Haaland 11.06.-23.06.1934. Erstattet av Vadøy 13.06.-22.06.1935 og 10.06.-24.06.1936.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av tilskuddene fra Skattefordelingsfondet til riksveiene.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av styrkelse av nøytralitetsvernet m.v.

Formann i Militærkomiteen
Erstattet av Bøyum 26.04.-30.04.1937. Døde 25.03.1945, Vadøy trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Den store budsjettkomiteen
Møtte for Fasmer i 1929.

1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger

Personalia:

Født 06.11.1881, Røyken.
Sønn av sogneprest Jens Lauritz Arup Seip (1852-1913) og Marie Fredrikke Aubert (1853-1931).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kristiania tekn. skole (1900)
Student - Zürich Polytechnikum (1902-1903)

Ansatt - Veidirektoratet
Ansatt - Statens veivesen, Hedmark (1900-1902)
Ansatt - Statens veivesen, Møre (1903-1909)
Ansatt - Statens veivesen, Hordaland (1909-1915)
Avdelingsingeniør - Bergens veivesen (1915-1921)
Veisjef - Bergen (1921-1929)
Fylkesmann - Sogn og Fjordane (1929-1941) (utnevnt 2. nov. 1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Bergen bystyre
1916-19 medlem Bergen bystyre
1919-22 medlem Bergen formannskap
1924- medlem Bergen formannskap
1922-1924 ordfører Bergen bystyre
1925-28 medlem Bergen formannskap

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer og styrer, Bergen
Formann - Jernbanens administrasjonskomite av 1928
Medlem - Arbeidsfredskt. av 1930
Medlem - Statsbanekt. av 1932
Medlem - Komiteen om klokkerstillingene av 1933
Formann - Bergenshalvøens komm. Kraftselskaps representantskap (1923-1929)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Byforbund (1923-1930)

Litteratur:

Utga - Søndre Bergenhus amts veivesens historie 1838-1910

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar, oberstløytnant A. M. Seip, og hans oldefar, biskop J. L. Arup, se Lindstøl s. 780 og s. 44).