Biografier

Otto Knoph Rømcke


Født: 02.11.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1ste kreds, Bragernes Grosserer Høyre
1922-24 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Grosserer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Lied fra 06.09 og ut høstsesjonen 1921.

1922-24 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Nauf 24.07.-02.08.1922, 02.07.-10.07.1923 og 15.01.-10.03.1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Nestformann i Om ekstraordinær formueskatt
1922-24 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 02.11.1868, Nes, Hallingdal.
Sønn av grosserer i Drammen Olaf Gustav Rømcke (1839-1922) og Agnes Marie Torgersen (1841-1883).

Utdanning og yrke:

Elev - Drammens latinskole
Utdannelse - England, Frankrike og Tyskland 1891, 1892 og 1895
Eksamen - Kristiania handelsgymnasium (1889)

Trelasthandler - Drammen (til 1916)
Disponent - Ramfos Træsliberi (til 1916)
Ansatt - Trelastfirmaet Landfald Brug i Drammen (fra 1889)
Medinnehaver - Landfald Brug (1896-1916)
Skogeier - Skogeiendommer i Hallingdal (fra 1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Drammen bystyre
1907-10 medlem Drammen bystyre
1913-16 ordfører Drammen bystyre
1918- medlem Drammen bystyre
1916-1918 ordfører Drammen bystyre
1919-22 medlem Drammen bystyre
1922-25 medlem Drammen bystyre
1925-28 medlem Drammen bystyre
1928-31 medlem Drammen bystyre
1931-34 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Børskomiteen
Formann - Trælastdireksjonen
Formann - Komiteen av 1923 om vassdrags- og elektrisitetsvesenets administrasjon
Formann - Den kommunale lysverkdireksjon, Drammen (fra 1916)(i 19 år)
Medlem - Den depart. komite i anledning av lønnskonflikten ved Statsbanene (1920)
Varamann - Norges Banks representantskap (1933-1938)

Verv i organisasjoner:

Formann - Drammens Handelsstands Forening
Æresmedlem - Drammens Handelsstands Forening
Medlem - Norges Handelsstands Fællesforening (1916-1919)
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap (1925-1940)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Drammens Privatbank
Formann - Styret de sammensluttede banker Drammens Privatbank og Drammens og Oplands Kreditbank
Medlem - Styret Krogstad og Mjøndalen sellulosefabrikker
Medlem - Styret Drammenselvens Papirfabrikker
Medlem - Styret Union Co.
Medlem - Styret Bruusgaard Kiøsterud D/S
Medlem - Styret Drammens Jernstøberi
Medlem - Administrasjonsstyret de sammensluttede banker Drammens Privatbank og Drammens og Oplands Kreditbank (fra 1927)