Biografier

Lauritz Kristian Nilssen Rygh


Født: 14.07.1874
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Venstre
1934-36 2. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Venstre
1937-45 2. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av englandsavtalen.

1934-36 Medlem i Helsekomiteen
1937-45 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1937-45 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Meling i 1939.

Personalia:

Født 14.07.1874, Stavanger.
Sønn av skomakermester Ole Nilssen Rygh (1842-1908) og Anne Severine Larsdatter (1841-1913).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen - Stavanger
Eksamen - Stavanger tekn. aftenskole
Studiereiser - Med stipendium av Stavanger Presseforenings stipendiefond, Sverige, Danmark og Tyskland

Arbeidet - Farens skotøyforretning, Stavanger (1889-1901)
Ansatt - "Stavanger Aftenblad"s redaksjon (fra 1901)
Redaktør - "Stavanger Aftenblad" (1921-1927) (da han av helbredshensyn trakk seg tilbake som sådan, men var fremdeles medarbeider til utgangen av 1940)
Medarbeider - "Stavanger Aftenblad" (1927-1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Stavanger bystyre
1919-22 medlem Stavanger bystyre
1922-25 medlem Stavanger bystyre
1925-28 medlem Stavanger bystyre

Verv i partier:

Medlem - Stavanger Venstres styre (i 40 år)
Medlem - representantskapet Stavanger Venstre (til 1947) (-1-1947)

Verv i organisasjoner:

Sekretær - Stavanger presseforening
Medlem - Norges Storlosjes råd, I. O. G. T.
Goodtemplar - I. O. G. T. (fra 1875)
Formann - Stavangers Journalistklub (1918-1921)
Medlem - Norsk journalistforbunds hovedstyre (1921-1922)
Medlem - Norsk Presseforbunds hovedstyre (1921-1926)