Biografier

Eivind Reiersen


Født: 11.06.1877
Død: 16.09.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Toldkomiteen

Personalia:

Født 11.06.1877, Ringsevju i Nes, Sauherad.
Sønn av husmann Reier Eivindsen (1853-1933) og Gunhild Olsdatter (1853-1900).

Utdanning og yrke:

Stipendium - Statens journaliststipendium til utenlandsreise (1918)

Sekretær - For Nord-Norge i Arbeidsmandsforbundet
Redaktør - "Folkets Dagblad" i Larvik
Journalist - Skrev i forskjellige tidsskrifrer og dagblad
Gårdsarbeider og skogsarbeider (1889-1895)
Anleggsarbeider (1895-1898)
Papirfabrikkarbeider (1898-1911)
Sekretær - Norsk Arbeidsmandsforbund (1911-1913)
Redaktør - Bladet "Fremover" i Narvik (fra 1913)
Redaktør - "Ny Dag" på Gjøvik (1916-1919)
Redaktør - "Bratsberg-Demokraten" i Skien (fra 1919)
Redaktør - "Telemark Arbeiderblad", Skien (fra 1921)
Redaktør - "Telemark Kommunistblad" (1925-1928)
Forretningsfører - "Ny Tid", Trondheim (1928-1930)
Redaktør - "Rjukan Arbeiderblad" (1940) (i 9 måneder)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Solum formannskap
1910-13 varaordfører Solum herredsstyre
1922-25 medlem Skien formannskap
1927- medlem Skien formannskap
1925-1926 varaordfører Skien bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke kommunale ombud
Sekretær - Bratsberg interkommunale jernbanekomite (1911-1912)

Verv i partier:

Reisende organisator - det norske Arbeiderparti
Formann - Bratsberg arbeiderparti (1908-1913)
Formann - Bodø arbeiderparti (1914-1915)
Medlem - det norske Arbeiderpartis landsstyre (1915-1921)
Formann - Telemark fylkes arbeiderparti (1922-1923)
Formann - det kommunistiske partis avdeling i Telemark (1923-1925)(ved splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923 sluttet han seg til den kommunistiske gruppe til 1930)

Verv i organisasjoner:

Stiftet - En rekke arbeiderforeninger
Medstifter - Nord-Norges Fiskerforbund (1915)

Litteratur:

Skrev - En rekke noveller og fortellinger for dagspressen
Skrev - Om fiskernes livsvilkår i Nord-Norge (1914)
Utga - Novellesamlingen "Kamp" (1917)
Skrev - Arbeiderbevegelsens biografier i Arbeidernes Leksikon (1933-1934)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han arrestert 22. jan. 1945 og satt på Grini til krigens slutt.