Biografier

Ingvald Aleksander Kristiansen Rastad


Født: 04.11.1891
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Oslo Typograf Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 04.11.1891, Oslo.
Sønn av murer Carl Christiansen (1855-1922) og Stina Anderson (1856-1927).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Typograf hos Emil Moestue, Oslo
Elev - Den tekniske aftenskole, Oslo (1908-1912)

Typograf - Brøgger boktrykkeri, Oslo
Typograf - Grøndahl boktrykkeri, Oslo
Typograf - Steenske boktrykkeri, Oslo
Typograf - Centraltrykkeriet, Oslo
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Oslo bystyre
1922-25 medlem Oslo formannskap
1925-28 medlem Oslo formannskap
1928-31 medlem Oslo formannskap
1931-34 medlem Oslo formannskap

Offentlige verv:

Medlem - En rekke styrer, utvalg og komiteer, Oslo
Medlem - Forliksrådet, Oslo (1927)

Verv i partier:

Redaktør - Norges ungsosialistiske forbunds månedsblad "Storm" (1907-1910)
Medlem - Oslo arbeiderpartis styre (1918-1927)
Medlem - D. N. A.s sentralstyre (1918-1927)
Sekretær - Oslo arbeiderpartis styre (1920-1922)
Formann - Oslo arbeiderpartis styre (1924-1927)
Formann - Oslo arbeiderpartis styre (1931-1933)