Biografier

Hans Prydz


Født: 04.03.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 4. Mellem Romerike Kommunelæge Høyre
1922-24 1. suppleant Akershus fylke Distriktslæge Høyre
1925-27 1. suppleant Akershus fylke Distriktslæge Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
1922-24 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Venger 06.03.1923. Gikk ut igjen for Venger 25.07.1924.

1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Venger 05.03.1926.

Personalia:

Født 04.03.1868, Grini i Bærum.
Sønn av oberstløytnant Christen Edvard Prydz (1835-1909) og Isakine Wilhelmine Caspara Abel (1840-1924).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole, Oslo (1885)
Cand. med. (1893)

Jernbanelæge
Tilsynsmann - Riksforsikringen
Kommunelæge - Herøy, Sunnmøre (1893)
Praktiserende læge - Brandbu (1894-1901)
Kommunelæge - Nittedal (1901)
Distriktslæge - Nittedal (fra 1918) (fra 1. juli 1918)
Kst. fylkeslæge (1935-1936) (i 1 1/2 år)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Nittedal herredsstyre
1916-19 ordfører Nittedal herredsstyre
1919-22 ordfører Nittedal herredsstyre
1928-31 ordfører Nittedal herredsstyre
1931-34 ordfører Nittedal herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1928-31: formann fylkesting, Akershus.
1931-34: formann fylkesting, Akershus.
1928-31: medlem fylkesutvalget, Akershus.
1931-34: medlem fylkesutvalget, Akershus.
1934-37: medlem fylkesutvalget, Akershus.

Offentlige verv:

Formann - Helserådet, Nittedal
Formann - Det stedlige fabrikktilsyn, Nittedal
Medlem - Tuberkuloselovkomiteen av 1923
Medlem - Sykeforsikringskomiteen av 1927

Verv i partier:

Formann - Mellem-Romerikes konservative og Frisindede Venstres kretsstyre
Formann - Nittedal og Hakedals frie velgerforening

Verv i organisasjoner:

Formann - Akershus fylkeslægeforening (1908-1936)

Andre administrative verv:

Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Nittedal

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar, kaptein P. B. Prydz, og hans oldefar på morssiden, sogneprest S. G. Abel, se Lindstøl s. 696 og 20.