Biografier

Harald Nicolay Pettersen


Født: 27.02.1869
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant 4dje kreds, Hammersborg Kjøbmand Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte inn for Malm i 1908-1909.

Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Saakvitne i 1908.

Personalia:

Født 27.02.1869, Kristiania.
Sønn av grosserer Gunnerius Pettersen og Iverine Grorud.

Utdanning og yrke:

Studerte - I Tyskland og England (i 2 aar)

Kjøbmand - Kristiania, firmaet Gunerius Pettersen
Nederlandsk generalkonsul (fra 1910)

Verv i organisasjoner:

Formand - Kjøbmandsforeningen