Biografier

Georg Pettersen


Født: 1803
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 1. representant Sarpsborg Byfoged, politimester, postmester
1857-58 1. representant Sarpsborg Byfoged, politimester, postmester