Biografier

Georg Pettersen


Født: 01.09.1803
Død: 24.06.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 1. representant Sarpsborg Byfoged, politimester, postmester
1857-58 1. representant Sarpsborg Byfoged, politimester, postmester