Biografier

Wilhelm Nielsen


Født: 1816
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 1. representant Holmestrand Underretsprokurator
1859-61 1. representant Holmestrand Byfoged
1862-64 1. representant Holmestrand Byfoged