Biografier

Tallak Mølbak Nielsen


Født: 1818
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 1. representant Laurvig og Sandefjord Grosserer, skibsreder, fabrikeier
1877-79 1. representant Laurvig og Sandefjord Grosserer, skibsreder, fabrikeier