Biografier

Hans Bernt Myhre


Født: 1817
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 3. representant Stavanger By Snekkermester
1857-58 2. representant Stavanger Snekkermester
1859-61 3. representant Stavanger Snekkermester, forstander