Biografier

Sigbjørn Mustad


Født: 19.04.1897
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 2. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Høiesterettsadvokat Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for Lykke i 1945.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av statsgaranti for lån til modernisering av Fleischers hotell, Voss.

Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Bergh 12.02.-16.02 og 12.05.-14.04.1937, 27.05.-30.05.1938 og 20.02.-03.03.1939. Gikk ut for Varmbo i 1945.

Personalia:

Født 19.04.1897, Vardal.
Sønn av overrettssakfører Kristian Mauritz Mustad (1848-1913) og Maren Haugsrud (1860-1917).

Utdanning og yrke:

Student (1915)
Cand. jur. (1920)

Edsv. fullmektig - Namdal sorenskriverembete (1921)
Edsv. fullmektig - Sør-Jarlsberg sorenskriverembete (1922)
Overrettssakfører - Gjøvik (fra 1923)
Høyesterettsadvokat (1926)
Sjef - Statens Revisjonskontor i London (1941-1943) (hadde også andre offentlige oppdrag i London)
Kst. lagdommer - Agder lagmannsrett (1946) (fra 1. april 1946)

Andre administrative verv:

Formann - Administrasjonsstyret Gjøviks- og Oplands Kreditbank i likv. (1927-1930)
Medlem - Representantskapet Gjøvik og Opland Privatbank (fra 1929)
Medlem - Representantskapet Gjøvik Bruk (fra 1930)
Formann - Styret A.s Avviklingsinstituttet (1934-1937)
Medlem - Styret Union Co. (fra 1946)(fra des. 1946)
Ordfører - Adm.styret Gjøviks- og Oplands Kreditbank (fra 1946)
Formann - Styret Union Co. (fra 1947)(fra mai 1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Etter kapitulasjonen 1940 reiste han til Sverige og Finnland og dro i sept.-des. 1940 via Sibirien og Amerika til England.
Slektskap: Om hans far og farfar og hans oldefar, H. H. Schikkelstad, se Lindstøl s. 613 og 760.