Biografier

Otto Thott Fritzner Müller


Født: 03.12.1864
Død: 28.12.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant Fredrikshald Overlærer Høyre
1922-24 3. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Lektor Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Formann i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av lov om Universitets læreeksamener.

1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte inn for I. E. Christensen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Fullmaktskomiteen
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Venger 06.03.1923.

Personalia:

Født 03.12.1864, Trondheim.
Sønn av rektor Carl Arnoldus Müller (1818-1893) og Arnoldine v. Westen Sylow Kjeldsberg (1824-1898).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1882)
Lærereks. - Spr. hist. (1890)
Studerte - Med off. stipendium, historie i England (1902)

Lærer - Den tekniske aftenskole
Lærer - 1. divisjons underoffisersskole
Lærer - Smålenenes skogskole
Vik. redaktør - "Smaalenenes Amtstidende" (av og til..)
Lærer - Drammens off. skole (1890-1891)
Klasselærer - Trondhjems katedralskole (1891-1892)
Klasselærer - Fredrikshald off. skole (1892-1900)
Adjunkt - Fredrikshald off. skole (1900)
Bibliotekar - Stadsbiblioteket (1909-1913)
Revisor - Haldens sparebank (1912-1918)
Overlærer (lektor) - Fredrikshald off. skole (1913)
Rektor - Fredrikshald off. skole (1924-1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Halden formannskap
1913-16 ordfører Halden bystyre
1916-19 medlem Halden bystyre
1919-22 medlem Halden bystyre
1922-25 medlem Halden bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Fattigstyret, Halden
Medlem - Ligningsnemnda, Halden
Medlem - Kretssykekassens ankenemnd, Halden
M. fl. - Kommunale verv, Halden
Medlem - Direksjonen Fredrikshalds teater (1907-1911)
Formann - Direksjonen Fredrikshalds teater (1917-1923)

Verv i partier:

Formann - Fredrikshalds konservative forening (1906-1910)

Verv i organisasjoner:

Sekretær - Haldens arbeiderakademi (1896-1912)