Biografier

Wilhelm Mohr


Født: 11.08.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3. Midthordland Godseier Senterpartiet
1922-24 2. representant Hordaland fylke Gårdbruker Høyre
1931-33 4. representant Hordaland fylke Godseier Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Landbrukskomiteen
1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av A. Bakke 01.06.-30.06.1922, fra 27.06 og ut sesjonen i 1923 og 28.04.-31.05.1924.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Permisjon i 1932 og 1933, Nerdrum trådte inn i hans sted. Erstattet av Kalve 09.03 og ut sesjonen i 1932.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Lykke i 1933.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Middelthon i 1922, møtte for J. E. Mowinckel i 1923.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Erstattet av Kalve 13.04.-26.04 og fra 12.05 og ut sesjonen i 1931.

Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 11.08.1886, Storetveit i Fana.
Sønn av konsul Conrad Mohr (1849-1926) og Agnethe Catharina Kroepelin (1861-1905).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen - Bergen
Elev - Skole i England (i 3 år)
Studerte - Tyskland (i 2 år)
Utdannet - Landmann i Sverige (1904-1905)
Eksamen - Sem landbruksskole i Asker (1906)
Hospiterte - Norges landbrukshøyskole (1907)

Direktør - Fana Privatbank
Gårdbruker - Storetveit i Birkeland sogn i Fana (fra 1907) (overtok farsgården)
Redaktør - "Bergens Aftenblad"s jordbruksside (1926-1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Fana herredsstyre
1916-19 medlem Fana herredsstyre
Fra 1916 medlem Fana formannskap
1919-22 medlem Fana herredsstyre
1922-25 medlem Fana herredsstyre
1925-28 ordfører Fana herredsstyre
1928-31 ordfører Fana herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale tillitsverv, Fana
Formann - Styret Hordaland fylkes landbruksskole
Medlem - Styret Hordalands landbruksselskap
Medlem - Rådet Chr. Michelsens Institutt i Bergen
Formann - Byggekomiteen Bergens universitet
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (fra 1924)
Medlem - Norges Banks representantskap (fra 1924)
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1927-1930)
Statens representant - Bergens Museums styre (fra 1928)
Medlem - Tilsynskommisjonen Bergensbanen (1931-1934)
Preses - Bergens Museum (fra 1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - A.s Bøndernes Fellessalg
Formann - Representantskapet Det norske Skogselskap
Medlem - Representantskapet Det norske myrselskap
Formann - Bergens Skogselskap (fra 1919)
Medlem - Selsk. f. Norges Vels representantskap (fra 1923)
Medlem - Styret Det norske Skogselskap (fra 1925)
Formann - Styret Det norske Skogselskap (1930-1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Hansa Bryggeri
Medlem - Direksjonen A.s Sundt & Co.
Medlem - Direksjonen Østlandske Petroleums Co., Oslo
Medlem - Representantskapet Bergens Privatbank
Medlem - Representantskapet Bergens Brandforsikringsselskab

Litteratur:

Art. forf. - Rekke artikler om jordbruk