Biografier

Petter Jacob Semb Meyer


Født: 22.03.1902
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 4. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Høiesterettsadvokat Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Helsekomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av lov om sivile embetsgårder.

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av Sollie i september og november 1945.

Personalia:

Født 22.03.1902, Tjølling.
Sønn av skipsreder Børre Anton Meyer (1868-1918) og Maren Semb Meyer (1869-1908).

Utdanning og yrke:

Student - Larvik (1921)
Cand. jur. (1924)
Studiereise - London (1925) (3 måneder)

Politimester - Larvik En kort tid etter frigjøringen
Ansatt - Sakførerkontor i Larvik (1925)
Ekstraord. edsv. fullmektig - Byfogden i Larvik (1926) (jan.-sept. 1926)
Overrettssakfører - Larvik (fra 1926) (fra okt. 1926)
Høyesterettsadvokat (1935)
Statsadvokat - Landssviksaker Vestfold (1945-1947) (fra 23. mai 1945 til han overtok sitt nåværende embete)
Sorenskriver - Steigen (fra 1946) (utnevnt 8. mars 1946, og overtok embetet 15. mars 1947)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 medlem Larvik bystyre
1937-1940 medlem Larvik bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsnemnda, Larvik (i 6 år)
Medlem - Den depart. komite om kirkelige anliggender av 1938
Formann - Trygdekassens nemnd, Larvik (1931-1941)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Larvik (1939-1947)
Formann - Trygdekassens nemnd, Larvik (1945-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Norsk Impregneringskompani
M. fl. - Tillitsverv innen næringslivet
Formann - Styret A.s Farris (1931-1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han arrestert 19. jan. 1945 og satt i Berg interneringsleir til 8. mai s. å.
Slektskap: Brorsønn av forannevnte.