Biografier

Johan Ernst Mejdell


Født: 1773
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Christians Amt Overretsprokurator
1824-26 1. representant Fredriksstad Overretsprokurator