Biografier

Johan Mathiassen


Født: 17.01.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Vestfold fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1934-36 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1937-45 2. representant Vestfold fylke Småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Protokollkomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av forandringer i lov om arbeiderbruk- og boligån m.v, og i 1932, ved behandling av bidrag til kunstgjødsel til nødlidende småbrukere i Hedmark.

Medlem i Landbrukskomiteen
1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Vefald 11.01.-22.01.1939.

Personalia:

Født 17.01.1875, Qville sokn i Båhuslän, Sverige.
Sønn av gårdbruker Mathias Anderson (1837-1916) og Johanna Christina Andreasdotter (1832-1896).

Utdanning og yrke:

Kjørekar - Oslo (til 1903)
Gårdsgutt - Sandar (1894-1896)
Arbeidet - Framnes mek. Verksted, Sandar (1903-1910)
Gårdbruker - Mo i Sandar (fra 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Sandar herredsstyre
1916-19 medlem Sandar formannskap
1919-22 medlem Sandar formannskap
1922-25 medlem Sandar formannskap
1925-28 medlem Sandar formannskap
1928-31 medlem Sandar formannskap
1931-34 medlem Sandar formannskap
1934-37 medlem Sandar formannskap
1937-1940 medlem Sandar formannskap
Fra 0 medlem Sandar formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsnemnda, Sandar
Medlem - Fattigstyret, Sandar
Medlem - Flere kommunale komiteer, Sandar

Verv i partier:

Formann - Vestfolds arbeiderparti
Formann - Sandar arbeiderparti

Diverse:

Norsk statsborgerrett (1909-)