Biografier

Gustav Martinsen


Født: 05.11.1843
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 2. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Brugseier Høyre
1904-06 4. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Brugseier Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Formann i Budgetkomiteen
Formann 1905-1906, gikk ut for Solberg i 1906

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")

Personalia:

Født 05.11.1843, Drammen.
Sønn av handelsmand Martin Christophersen og Oline Christophersen.

Utdanning og yrke:

Utdannet - For handelen
Eksamen - Drammens borgerskole (1858)

Grundla - Bjølsen valsemølle i Kristiania
Handelsmand - Egen forretning i Drammen (1870)
Handelsmand - Grossererforretning (1873)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 medlem Kristiania formannskap
1900- varaordfører Kristiania bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Norges banks repræsentantskap (1901)
Formand - Norges banks repræsentantskap (fra 1905)

Verv i organisasjoner:

Formand - Brukseiernes landsforening
Formand - Akerselvens brukseierforening
Formand - Norsk mølleforening

Andre administrative verv:

Medlem - Direktionen Den norske kreditbank