Biografier

Ole Olsen Malm


Født: 14.03.1854
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4dje kreds, Hammersborg Dr. med Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Konstutionskomiteen
Gikk ut for Pettersen i 1908-1909.

Personalia:

Født 14.03.1854, Stavanger.
Sønn av skræddermester Knud Olsen og Berte Qvie.

Utdanning og yrke:

Student (1872)
Cand. med. (1880)
Kandidat - Rikshospitalet (1880-1881)
Studerte - Med offentlig stipendium, veterinærvæsenet i utlandet (1887-1890)
Dyrlægeeksamen - Kjøbenhavn (1889)
Dr. med. (1894)

Reiste - I utlandet i videnskabelig og administrativt øiemed
Assistentlæge - Fredrikstad (1881)
Praktiserende læge - Øier (1881-1884)
Praktiserende læge - Søndre Odalen (1884-1887)
Overlæge (1890)
Bestyrer - Det animale vaksineinstitut (fra 1891)
Direktør - Det civile veterinærvæsen (1894)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Oslo bystyre
1901-04 medlem Oslo bystyre
1904-07 medlem Oslo bystyre
1907-10 medlem Oslo bystyre
1895-1898 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen til utarbeidelse av en ny apotekordning (1892)
Valgmand - (1894)
Valgmand - (1897)
Formand - Det stedlige fabriktilsyn i Kristiania (fra 1897)
Medlem - Departemental komite om lungesyke hos hester utrederne (1906)

Verv i organisasjoner:

Formand - Pasteurlegatet