Biografier

Carl Otto Lund


Født: 15.11.1863
Død: 15.12.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 2den kreds, Strømsø og Tangen Overretssakfører Høyre
1919-21 1. representant 2den kreds, Strømsø og Tangen Overretssakfører Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Justiskomite nr. 2
Kom som forsterkning i 1916, ved behandling av lov om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning og lov om forandringer i straffeprosessloven, samt i 1918 ved behandlingen av lov om fonds- og aksjemeglere.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for G. A. Jahren 21.06.1920.

Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Eyde i 1920.

Personalia:

Født 15.11.1863, Larvik.
Sønn av overrettssakfører Carl Otto Lund (1820-1900) og Wilhelmine Pauline Barfoed (1828-1924).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1882)
Cand. jur. (1887)

Direktør - Drammens telefonselskap
Edsv. fullmektig - Byfogden i Drammen (1887-1891)
Sekretær - Formannskapet, Drammen (1891-1900)
Overrettssakfører - Drammen (fra 1892)
Aktor - Drammens meddomsrett (1907-1933)
Sakfører - Drammens kommune (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Drammen bystyre
1904-07 medlem Drammen bystyre
1907-10 ordfører Drammen bystyre
1910-13 ordfører Drammen bystyre
1913-16 medlem Drammen bystyre
1916-19 medlem Drammen bystyre
1919-22 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Lignings- og overligningskommisjon, Drammen
M. fl. - Kommunale verv, Drammen
Formann - Drammens kommunale folkebibliotek (fra 1914)
Kommisjonær - Hypotekbanken (og Småbruk- og Boligbanken) (fra 1919)

Verv i partier:

Medlem - styret Drammens høyreforening

Verv i organisasjoner:

Formann - Den Norske Sakførerforenings 5te krets
Medlem - Hovedstyret Den Norske Sakførerforening (1916-1928)
Viseformann - Hovedstyret Den Norske Sakførerforening (1920-1928)

Andre administrative verv:

Medlem - Rådet A.s Norsk Varekrigsforsikrings fond
Formann - Direksjonen Drammens og Oplands Kreditbank (i 25 år)
Medlem - Styret en rekke industrielle bedrifter, rederier m. v.
Ordfører - Representantskapet brannforsikringsselskapet "Norge" (fra 1917)