Biografier

Lars Rasmussen Lerøen


Født: 18.11.1849
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. suppleant 1. Ytre Søndhordland Gaardbruker Det Frisinnede Venstre

Personalia:

Født 18.11.1849, Lerøen i Sund.
Sønn av gaardbruker Rasmus Larssen Lerøen og Herborg Carstensdatter.

Utdanning og yrke:

Gaardbruker - Lerøen i Sund (fra 1873) (overtok farsgården Blev eier av 5 aar gammel og brukte fra 1873)
Kasserer - Sparebanken, Sund (fra 1896)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Sund herredsstyre
1901-04 medlem Sund herredsstyre
1904-07 medlem Sund herredsstyre
1876-1891 medlem Sund herredsstyre
1877-1891 ordfører Sund herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Sund herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv
Overformynderrevisor - Sund (1886-1888)
Forlikskommissær - Sund (1887-1892)
Forlikskommissær - Sund (1902-1908)