Biografier

Andreas Johannessen Lavik


Født: 18.08.1854
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 3. representant Søndre Bergenhus Amt Redaktør Det Moderate Venstre