Biografier

Harald Langhelle


Født: 25.12.1890
Død: 06.10.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av Vangberg 29.11.-05.12.1923 og 21.03.-01.08.1924.

Personalia:

Født 25.12.1890, Dale i Bruvik.
Sønn av spinnemester Hans Langhelle (1863-) og Laura Arnesen (1866-1945).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Ungdomsskole (6 måneders)
Student - Den nordiske folkehøyskole i Genéve (1933) (sommeren 1933)
Mottok stipend - Norsk Rederforbunds reisestipendium (1939)

Sjømann
Arbeidet - Ved forskjellige industrielle anlegg
Arbeidet - Bygningsindustrien i Oslo (fra 1914)
Sekretær - Sosialistiske ungdomsforbund i Nord-Norge (1917-1919) (til januar 1919)
Redaktør - "Nordlands Social-Demokrat" i Bodø (fra 1919) (fra januar 1919)
Redaksjonssekretær - Arbeider-Avisen i Trondheim (1924-1939)
Pressesjef - Utstillingene i Trondheim (1930)
Redaktør - Arbeider-Avisen i Trondheim (1939-1941) (fra høsten 1939 til den ble stanset av N. S. i januar 1941)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1934 medlem Trondheim formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Trondheim
Medlem - Den depart. husleielovkomite av 1936

Verv i partier:

Formann - Trondheims forenede arbeiderparti
Formann - Bodøs arbeiderparti
Formann - partiorganisasjonen i Nordland fylkes arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norsk Presseforbunds hovedstyre
Medlem - Styret Trondheims journalistforening
Formann - Arbeiderungdomslaget i Trondheim
Nestformann - Trøndelags-avdelingen av N. P. (1927-1934)
Nestformann - Trøndelags-avdelingen av N. P. (fra 1937)

Litteratur:

Skrev - Flere politiske brosjyrer og oversatte bøker og småskrifter

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen satt han fengslet to ganger, siste gang fra 12. sept. til 6 okt. 1942, da han sammen med 9 andre ble skutt som gissel.