Biografier 1905-1945

Nils Landmark


Født: 1775
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sorenskriver