Biografier

Olaf Martin Kolsum


Født: 09.07.1873
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 4. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Kjøbmann Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Erstattet av J. J. Johansen 01.03.-19.03.1938.

Personalia:

Født 09.07.1873, Skogn.
Sønn av arbeider Karl Peter Olsen Kolsum (1847-1919) og Anne Cecilie Hansen (1849-1893).

Utdanning og yrke:

Drev - A.s Tromsø Skibsverft & Mek. Verksted (del av utvidelsen av hans forretning)
Drev - Nordnorsk Importkompani A.s (del av utvidelsen av hans forretning)
Drev - A.s Provianteringen (del av utvidelsen av hans forretning)
Drev - Stokmarknes mek. Verksted (del av utvidelsen av hans forretning)
Bud m.m. - Trondheim og Bodø (til 1898) (fra konfirmasjonen helt til 25-års alderen)
Kjøpmann - Kolonialforretning Tromsø (fra 1899) (hans forretningsvirksomhet har utviklet seg til å omfatte ledelsen av en rekke større forretninger)
Forretningsfører - Tromsø provianteringsråd (1917-1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Tromsø bystyre
1913-1915 medlem Tromsø bystyre
1915- ordfører Tromsø bystyre
1919-22 medlem Tromsø bystyre
1922-25 ordfører Tromsø bystyre
1925-28 medlem Tromsø bystyre
1928-31 medlem Tromsø bystyre
1931-1933 medlem Tromsø bystyre
1933- ordfører Tromsø bystyre
1934-37 medlem Tromsø bystyre
Ukjent periode medlem Tromsø formannskap (den meste tid av bystyreperioden)
Ukjent periode varaordfører Tromsø bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsrådet, Tromsø
Formann - Kinostyret, Tromsø
Formann - Elektrisitetsverkets styre, Tromsø
Medlem - En rekke kommunale utvalg, Tromsø
Medlem - Styret krigsforsikringen for varelagre (fra opprettelsen…)
Viseformann - Norges Banks avdeling i Tromsø
Varamann - Norges Banks avdeling i Tromsø (1916-1929)
Formann - Havnestyret, Tromsø (1927-1933)
Representant - For arbeidsgiverne i voldgiftsretten for havne- og transportkonflikten (1938)

Verv i partier:

Medlem - styret Tromsø venstrelag

Verv i organisasjoner:

Medlem - Hovedstyret Norges Industriforbund
Utsending - "De nordiske Handelsmøter"
Medlem - Styret Tromsø Handelsforening
Æresmedlem - Tromsøs skytterlag
Æresmedlem - Tromsøs skiklubb
Medlem - Styret Norges Handelsstands Forbund (1938-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Sparetrygden A.s
Medlem - Representantskapet A.s Norsk Varekrigsforsikring av 1938
Formann - Styret Tromsø Sparebank (til 1943) (-1-1943)
Medlem - Representantskapet Vesteraalens Dampskibsselskab (fra 1934)
Viseordfører - Representantskapet Vesteraalens Dampskibsselskab (fra 1945)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han ilagt en bot på kr. 5.000 for "illegal" virksomhet mot okkupasjonsmakten.