Biografier

Eileif Kolsrud


Født: 06.02.1873
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Skolebestyrer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Trådte inn for Steinnes 28.01.1928, gikk ut igjen for Steinnes 15.02.1928.

Personalia:

Født 06.02.1873, Strandbråten i Sigdal.
Sønn av småbruker Helge Eileifson Kolsrud (1846-1911) og Kjersti Steffensen (1845-1898).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med statstipendium, språk og barnepsykologi ved University of London
Høyere lærerprøve - Asker (1894)
Studerte - Med statsstipendium, ved skoler i Kristiania og Hamar (1898)
Studerte - Med statstipendium, i Danmark (1910)
Studiereise - Tyskland og Schweiz (1914)
Elev - Statens tegneskole for lærere (1915)
Studerte - Med W. Nygaards stipendium, de nye fortsettelsesskoler i Sverige (1924)

Lærer - Nes, Hallingdal (1894)
Lærer - Håland (1895)
Lærer - Torsnes (1897)
Lærer - Glemmen (1900)
Lærer - Kristiansund (fra 1903)
Bestyret - Kristiansund tekniske aftenskole (1920-1943)
Bestyrer - Nordlandets skole, Kristiansund (1924-1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Kristiansund bystyre
1910-13 medlem Kristiansund bystyre
1913-16 medlem Kristiansund bystyre
1916-19 medlem Kristiansund formannskap
1922- medlem Kristiansund formannskap
1919-1921 ordfører Kristiansund bystyre
1922-25 medlem Kristiansund bystyre
1925-28 medlem Kristiansund bystyre
1928-31 medlem Kristiansund bystyre
1931-34 medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Kristiansund
Medlem - Verjerådet, Kristiansund
Medlem - Overligningsnemnda, Kristiansund
Medlem - Overformynderi, Kristiansund
Medlem - Folkeboksamlingens styre, Kristiansund
Medlem - Den høyere off. almenskoles forstanderskap, Kristiansund
M. fl. - Kommunale verv, Kristiansund
Formann - Komiteen til å utarbeide Kristiansunds bys historie
Medlem - Representantskapet Møre Fylkes Ruteselskap (1921-1922)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1921-1927)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1927-1944)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (fra 1933)

Verv i partier:

Formann - Kristiansunds arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Nordmøre Lærerlag
Formann - Nordmør avdeling av D. N. T. (1908-1910)
Redaktør - "Tidens Krav" (1914)
Medlem - Styret Norges Skoleinspektør- og Bestyrerforening (1930-1939)

Litteratur:

Art. forf. - Rekke artikler i norsk og nordisk skolepresse