Biografier

Jørgen Christian Knudsen


Født: 05.12.1843
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1880-82 1. representant Porsgrund Skibsreder
1883-85 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre
1886-88 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre
1892-94 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre
1895-97 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre
1898-00 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre
1904-06 1. representant Porsgrund Skibsreder Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1880-82 Medlem i Justiskomiteen
1883-85 Medlem i Justiskomiteen
1886-88 Medlem i Justiskomiteen
1892-94 Medlem i Justiskomiteen
1895-97 Medlem i Justiskomiteen
1898-00 Medlem i Militærkomiteen
1904-06 Formann i Jernbanekomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Oppen i 1905-1906.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Fravær fra 09.11.1904, erstattet av Berg

Medlem i Valgkomiteen
Midlertidig permittert, gikk ut for Prebensen 02.11.1903

Formann i Angaaende arbeidsløsheten

Personalia:

Født 05.12.1843, Saltrø i Stokken, ved Arendal.
Sønn av skibsreder Christen Knudsen og Guro Aadnesdatter.

Utdanning og yrke:

Reiste - England og Frankrike (i 3 aar)

Skibsreder - Sammen med sin bror A. G. Knudsen, skibsrederforretning i forbindelse med skibsbyggeri (1872-1889) (overtok efter sin far, der i 1855 var tilflyttet Frednes ved Porsgrund)
Skibsreder og fabrikeier (fra 1889)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Porsgrund bystyre
Ukjent periode ordfører Porsgrund bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Hverv
Suppleant - Nobelkomiteen (1897-1909)
Medlem - Norges banks repræsentantskap (fra 1906)