Biografier

Finn Christian Knudsen


Født: 13.10.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Ingeniør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av lov om kommuner som misligholder sine gjeldsforpliktelser.

Personalia:

Født 13.10.1868, Porsgrunn.

Utdanning og yrke:

Utdannet - Maskiningeniør og skipsbygger ved Trondhjems tekniske læreanstalt
Utdannet - Maskiningeniør og skipsbygger ved Skiensfjordens mek. fagskole (1887-1888)
Studerte - Glasgowa universitet (1889-1891)
Reiste - Frankrike (1893-1894)

Arbeidet - Robert Duncans skipsbyggeri, Glasgow (1889-1891)
Ingeniør (fra 1894)
Arbeidet - Ved sin fars skipsrederi (1894-1923)
Ingeniør - Eget firma (fra 1923) (farens forretningen ble delt mellom ham og hans forannevnte bror, Christen Knudsen)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1901 medlem Eidanger herredsstyre
1907-10 ordfører Eidanger herredsstyre
1916-19 ordfører Eidanger herredsstyre
1922-25 medlem Porsgrunn bystyre
1925-28 medlem Porsgrunn bystyre
1928-31 medlem Porsgrunn bystyre
1931-34 medlem Porsgrunn bystyre

Offentlige verv:

Formann - Styret Porsgrunns tekniske aftenskole (1896-1940)
Formann - Sjømannskolen (fra 1902)
Medlem - Komite om kontroll med fiskefartøyer (1906)(nedsatt av handelsdepartementet)
Formann - Styret Skiensfjordens mek. fagskole (1908-1941)(oppnevnt av departementet)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Porsgrunns historielag
Formann - Styret Porsgrunns historielag

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Porsgrunds Porselænsfabrik
Medlem - Styret for flere andre industrielle bedrifter
Formann - Representantskapet Porsgrunds Sparebank (til 1942) (-1-1942)
Medlem - Direksjonen Skiensfjordens Kreditbank (1905-1923)
Medlem - Representantskapet A.s Borregaard (1917-1946)

Litteratur:

Utga - Boken "Eidanger-Porsgrund" (1932)

Diverse:

Slektskap: Svoger av nedennevnte R. Rafn.