Biografier

Andreas Kjær


Født: 31.03.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Borgermester Høyre
1937-45 6. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Borgermester Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Nestformann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av lov om veddemål i idrettskamper.

Nestformann i Helsekomiteen
Nestformann i 1939-1940 og 1945.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av slaktehusloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Ble erstattet en tid av Getz.

Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 31.03.1881, Holum.
Sønn av gårdbruker Peder Kjær (1865-1941) og Josefa Kolstad (1856-1924).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1900)

Sekretær - Kristiansands politikammer (fra 1900)
Magistratssekretær (fra 1911)
Sekretær - Kristiansands kommunale elektrisitetsverk (fra 1915)
Bysekretær - Kristiansand (fra 1916)
Borgermester (rådmann) - Kristiansand (1923-1941) (avskjediget som rådmann 30. des. 1941, men gjeninnsatt 9. mai 1945)
Borgermester (rådmann) - Kristiansand (fra 1945) (fra 9. mai 1945)

Offentlige verv:

Formann - Reguleringsrådet, Kristiansand
Formann - Fattigstyret, Kristiansand
Medlem - Helserådet, Kristiansand
Medlem - Havnestyret, Kristiansand
Formann - Pensjonskassens styre, Kristiansand
Medlem - En rekke legatstyrer og forskjellige andre kommunale styrer og komiteer, Kristiansand