Biografier

Nils Juel


Født: 1831
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 5. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1877-79 5. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1880-82 5. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1883-85 1. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker Venstre
1886-88 1. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker Venstre