Biografier

Johan Christian Johnsen


Født: 1815
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1848-50 2. representant Stavanger Kjøbmand
1851-53 1. representant Stavanger Kjøbmand
1854-56 2. representant Stavanger By Kjøbmand