Biografier

Johan Ludvig Johannesen


Født: 06.08.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 3. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Kommunearbeider Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Kommunearbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 06.08.1879, Lilleby i Borge, Østfold.
Sønn av sagbruksarbeider Johannes Jensen (1856-1944) og Beate Larsen (1849-1929).

Utdanning og yrke:

Elev - Alm. folkeskole

Sagbruksarbeider og stenhugger - Fredrikstad og Borge
Kommunearbeider - Fredrikstad (fra 1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Fredrikstad bystyre
1913-16 medlem Fredrikstad formannskap
1916-19 medlem Fredrikstad formannskap
Fra 1925 medlem Fredrikstad bystyre
1925-28 medlem Fredrikstad formannskap
1928-31 medlem Fredrikstad formannskap
1933- medlem Fredrikstad formannskap
1931-1933 varaordfører Fredrikstad bystyre
1945 medlem Fredrikstad, det midlertidige kommunestyre

Offentlige verv:

Medlem/formann - En rekke kommunale styrer, råd og utvalg, Fredrikstad
Medlem - Forliksrådet, Fredrikstad (1915-1918)
Medlem - Skolestyret, Fredrikstad (1920-1922)
Varamann - Riksrevisjonen (fra 1946)