Biografier

Olaus Trondson Islandsmoen


Født: 20.02.1873
Død: 28.10.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 5. Valdres Folkehøiskolebestyrer Arbeiderdemokratene

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Sekretær i Konstutionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 20.02.1873, Islandsmoen, Bagn i Sør Aurdal.
Sønn av gardbrukar Trond Hansson Islandsmoen (1839-1915) og Ingeborg Olsdotter Bang (1839-1928).

Utdanning og yrke:

Leste - Jus (i 2 år, etter 1902)
Student - Kristiania katedralskule (1895)
Cand. philos. (1902)
Studiereise - Med off. stipend i England og Skottland for å setja seg inn i skulestellet (1910)

Huslærar - Østerdalen (i eit år, etter artium)
Lærar - Valdres folkehøgskule (i 2 år)
Styrar - Hadeland folkemuseum, Valdresmuseet og Bagn bygdesamling (fra okkupasjonsåra)
Timelærar - Vestuppland folkehøgskule på Augedal gard i Brandbu (til 1940) (då tyskerane tok skulen)
Lærar - Framhaldsskule og millomskule i Sør-Aurdal (1898-1902)
Skolestyrar - Vestuppland folkehøgskule på Augedal gard i Brandbu (1906-1939)
Dreiv - Garden Øyhus i Bagn (fra 1934)
Gardbrukar - Augedal i Brandbu (1939-1943)

Offentlige verv:

Medlem - Idrettskommisjonen av 1917
Formann - Nemnda um pliktig husstellupplæring av 1919
Formann - Nemnda um landsungdomens vidare utdaning av 1919
Startet - Vestuppland folkehøgskule på Augedal gard i Brandbu (1906)
Utsending - Fra Valdres Samband til 100-års festen i Minnesota (1925)
Medlem - Utvalet um militær utdaning av ungdomen ved friviljuge kurs (Leidangen) (1931)
Medlem - Kontrollnemnda for den friviljuge militærtenesta (1933-1936)

Verv i organisasjoner:

Heidersmedlem - Noregs Mållag
Formann - Valdres Skyttarlag (fra 1904)
Heidersmedlem - Hadelands Museumslag (fra 1913)
Formann - Noregs Høgskulelærarlag (1913-1915)
Formann - Fylkeslaget Uppland (1913-1942)(med eit par avbrot)
Formann - Noregs Mållag (1916-1921)
Formann - Austmannalaget (fra 1920)
Formann - Valdres bygdebokskomite (fra 1922)
Medlem - Rådet Norges Forsvarsforening (fra 1931)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret livstrygdelaget "Andvake"
Formann/varaformann - Livstrygdelaget "Andvake"

Litteratur:

Art. forf. - Ymse blad og tidsskrift
Utga - Bygdesoga "Sør-Aurdal og Etnedalen" (1914)

Diverse:

Foredragsholder: I U. S. A. for Nordmanns-forbundet