Biografier

Enevold Steenbloch Høyum


Født: 1775
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Thelemarkske Infanteri-Regiment Kaptein