Biografier

Andereas Høy


Født: 1817
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 4. representant Stavanger Kjøbmand