Biografier

Iver Andreas Günther Holter


Født: 1781
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Drammen Stadskaptein