Biografier

Amandus Holte


Født: 24.09.1888
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. suppleant Oslo Metallarbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Madsen 26.04.-04.05.1933.

Personalia:

Født 24.09.1888, Oslo.
Sønn av bakermester Amund Holte og Ingeborg Isaksen.

Utdanning og yrke:

Arbeidet - E. Sunde & Co.
Arbeidet - C. Blunck
Arbeidet - Skabo jernbanevognfabrik
Arbeidet - Wisbech A.s (1905-1921)
Sekretær (ekspeditør) - Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund (fra 1931)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1926-1926 medlem Oslo bystyre
1928-1928 medlem Oslo formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Kontrollkomiteen for lån av Håndverksfondet (fra 1928)
Formann - Kontrollkomiteen for lån av Håndverksfondet (1937)
Medlem - Forliksrådet, Oslo (1938-1941)(ble avsatt av det dav. styre)
Medlem - Forliksrådet, Oslo (1945)(28. mai 1945)
Formann - Forliksrådet, Oslo (fra 1946)

Verv i partier:

Medlem - Oslo Arbeiderpartis representantskap (fra 1918) (1918--1)
Medlem - D. N. A.s sentralstyre (1925-1927)
Varaformann - Oslo Arbeiderparti (fra 1926) (1926--1)
Formann - Oslo Arbeiderparti (1929-1930)

Verv i organisasjoner:

Varaformann - Metallarbeidernes forening (1916-1917)
Formann - Metallarbeidernes forening (1918-1919)
Formann - Metallarbeidernes forening (fra 1925)
Medlem - Oslo fagl. Samorganisasjons representantskap (1925-1926)
Medlem - Jern og Metall's Hovedstyre (1929-1938)