Biografier

Simon Pedersen Holmesland


Født: 1823
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 2. representant Lister og Mandals Amt Lensmand
1877-79 4. representant Lister og Mandals Amt Lensmand