Biografier

Andreas Angel Hansen Holdø


Født: 15.08.1879
Død: 26.07.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Nordland fylke Fisker, skipper Det Frisinnede Venstre
1925-27 3. representant Nordland fylke Fisker, skipper Det Frisinnede Venstre
1931-33 6. representant Nordland fylke Gårdbruker og diponent Høyre
1937-45 2. suppleant Nordland fylke Disponent Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Lønningskomiteen
Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for M. Skaar 24.04.-24.05.1922, 11.01.-24.05.1923 og 11.01.-10.04.1924.

1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Hestmann fra 22.05 og ut sesjonen i 1925, fra 28.05 og ut sesjonen i 1926, 11.01.-26.04.1927 og fra 09.06. og ut sesjonen i 1927.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av anvendelsen av en del av Fiskerfondet av 1920.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1937-45 Varamedlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Møtte for C. Sverdrup 17.04.-29.04.1939.

Personalia:

Født 15.08.1879, Solhaug i Hadsel.
Sønn av gårdbruker, fisker Hans Olai Andreassen (1850-1921) og Albertine Sofie Jørgensen (1853-1932).

Utdanning og yrke:

Elev - Skipperskolen
Studerte - Med stipendium snurpenotfiske på den svenske kyst (1908)

Gårdbruker - Husby på Hadseløy (fra 1930-årene)
Deltok - Med sin far på fiske i Lofoten (1887-1899) (fra 8-års alderen)
Skipper - Kjøpte skøyte (fra 1900)
Skipsfører - Fiskedampskip (fra 1902) (med dette og andre skip deltok han i fiske langs kysten fra Lindesnes til russegrensen og Island og tildels England)
Småbruker - Solhaug i Hadsel (fra 1904)
Leder - Sildoljebedrift (fra 1911)
Disponent - Sildoljebedriftens fabrikk i Akureyri på Island (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1937 medlem Hadsel herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. komite om fiskeridistriktenes vanskeligheter av 1932