Biografier

Anton Carl Hartmann


Født: 1803
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 3. representant Kristiansand Kjøbmand
1857-58 2. representant Christiansand Kjøbmand