Biografier

Rasmus Hansen


Født: 1797
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1839-41 2. representant Nordre Throndhjems Amt Underretsprokurator
1842-44 4. representant Nordre Trondhjems Amt Underretsprokurator
1848-50 1. representant Nordre Trondhjems Amt Underretsprokurator