Biografier

Peder Hansen


Født: 28.12.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. representant Søndre Bergenhus Amt Smedformand Det Moderate Venstre
1904-06 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Smedformand Det Moderate Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Konstutionskomiteen
1904-06 Medlem i Konstutionskomiteen
Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, ved toldtariffens forhandlinger.

Personalia:

Født 28.12.1859, Hage i Fuse.
Sønn av gaardbruker Hans Johannesen Hage og Gurine Nilsdatter.

Utdanning og yrke:

Handelsborger - Kristiania (1904-1911)

Smedarbeider - Laksevaag maskin- og jernskibsbyggeri (1877-1904)
Formand - Laksevaag maskin- og jernskibsbyggeri (1894-1904)
Gaardeier (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Askøen herredsstyre

Offentlige verv:

Valgmand -
M. fl. - Kommunale hverv