Biografier

Marcelius Haga


Født: 29.09.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Buskerud fylke Fylkeskolebestyrer, gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Hundseid 12.04.-30.04.1937 og 26.04.-14.05.1938.

Personalia:

Født 29.09.1882, Haga i Høyland, Jæren.
Sønn av bonde Martin Haga (1841-1924) og Taletta Gjesdal (1844-1926).

Utdanning og yrke:

Lærarskuleeksamen - Stord (1902)
Eksamen - Norges landbrukshøgskule (1908) ((utskiftingskandidat))
Stipendiat - Norges landbrukshøgskule (1908-1909)

Folkeskulelærar - Nord-Aurdal, Årdal i Ryfylke og Høyland (1902-1906)
Ungdomsskulelærar - Amtsskulen i Numedal (1909-1912)
Lærar - Notodden lærarskule (1912-1914)
Amts(fylkes)- skulestyrar - Buskerud (1913)
Styrar - Skulen i Nes, Hallingdal (fra 1914)
Bonde - Liaplassen i Nes (1918-1934)
Bonde - Røed i Fiskum (1934-1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 ordfører Nes herredsstyre
1922-25 ordfører Nes herredsstyre
1925-28 ordfører Nes herredsstyre
1928-31 ordfører Nes herredsstyre
1931-34 ordfører Nes herredsstyre
Ukjent periode medlem Nes herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1928-31: formann fylkestinget, Buskerud.

Offentlige verv:

Formann - Jordstyret
Forliksmann - Nes (1927-1934)
Formann - Ankenemnda, Nes (1931-1934)

Diverse:

Okkupasjonen: Medlem av N. S. og tok 12. juli 1947 ved førelegg på 8000 kr. og rettighetstap.