Biografier

Ole Kristian Hafnor


Født: 15.04.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Steinnes 28.01.1928.

Personalia:

Født 15.04.1882, Modum.
Sønn av hjulmaker Christen Nilsen H. (1838-1921) og Anna Dorthea Jensdatter (1842-1927).

Utdanning og yrke:

Hjulmakerlære - Vognfabrikant A. Andresen i Drammen (1896)

Knottfabrikant
Drev - Bøle Bensinstasjon, Bøle pr. Skien
Hjulmaker - Vognfabrikant A. Andresen i Drammen (til 1902)
Mestersvenn - Ved K. Knudsens vognfabrikk i Arendal (1902-1910)
Hjulmaker - Egen vognfabrikk i Solum ved Skien (1910-1922)
Redaktør - "Telemark Arbeiderblad" (1926-1928)
Disponent - Skiens Drosje- og Rutebileieres Indkjøpslag (1930-1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Arendal formannskap
1913-1915 medlem Solum formannskap
1915- varaordfører Solum herredsstyre
1916-1918 medlem Skien formannskap
1919- varaordfører Skien bystyre
1925-28 medlem Skien formannskap

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Skien
Nestformann - Skolestyret, Skien (medlem av en rekke komiteer og utvalg)
Medlem - Skolestyret, Skien (1917-1928)

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderbevegelsen
Formann - Arendals sosialdemokratiske forening
Medstifter - Nedenes amts arbeiderparti
Formann - Nedenes amts arbeiderparti (1906-1910)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Arendals sosialdemokratiske forening

Andre administrative verv:

Medstifter - Bladet "Tiden"
Formann - Styret bladet "Tiden" (1907-1910)

Diverse:

Foredragsholder: Politiske foredrag