Biografier

Harald Haare


Født: 03.04.1883
Død: 26.01.1929
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Overkonduktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Døde 26.01.1929, Abrahamsen trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 03.04.1883, Drammen.
Sønn av overkonduktør Lauritz Haare (1856-1938) og Karoline Bryn (1852-1929).

Utdanning og yrke:

Ekstrabetjent - Statsbanene (1902)
Stasjonsbetjent (fra 1903)
Underkonduktør (fra 1910)
Overkonduktør (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1916 medlem Drammen bystyre
Fra 1919 medlem Drammen formannskap

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer

Verv i partier:

Formann - Drammens arbeiderparti (1924-1925)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Norsk Jernbaneforbund (fra 1924)
Medlem - Den faglige Landsorganisasjons representantskap (fra 1926)

Diverse:

Slektskap: Hans tippoldefar, gårdbruker C. B. Hoen, var Eidsvoldsmann (se Lindstøl s. 386). Søskenbarn av nedennevnte K. Spæren.